Ποσοστά Ηλικιακών Ομάδων Ωφελούμενων

Ποσοστά Ηλικιακών Ομάδων Ωφελούμενων Μακροχρόνια Ανέργων

Ποσοστά Μακροχρόνιας Ανεργίας ανά ηλικιακή Ομάδα

Ποσοστά Μακροχρόνια Ανέργων Ωφελούμενων

Ποσοστά Εισοδηματικού Επιπέδου Ωφελουμένων

Ποσοστά Εκπαιδευτικού Επιπέδου Ωφελουμένων